AFR HUISTAAL GR 10.

AFR HUISTAAL GR 10.
KW 2.
LEES: ROMAN: Driehoekige Sirkel.
Lees tot bl. 109
Beantwoord vrae in Letterkunde Werkboek.
DRAMA:
DIE TESTAMENT.
Lees bl. 6 - 13.
Beantwoord vrae in Letterkunde Werkboek
GEDIG: HANSIE EN GRIETJIE in VERSKUNS
Beantwoord vrae in Letterkunde Werkboek.
TAALSTRUKTURE:
VIA AFRIKA TAALHANDBOEK.
KW 2. HFST 6 en 7.
Doen Begripslees en vrae in Taal Werkboek. Bestudeer Taalstrukture en Konvensies in bg. hoofstukke.

Posted in Grade 10.