Graad 9: Natuurwetenskap/Grade 9: Natural Sciences

Graad 9: Natuurwetenskap
Bladsy 38- 47

Lees eers die 4 eenhede. Maak n lys en gee dan die betekenis van al die nuwe woorde in al 4 eenhede. Voltooi dan:
Aktiwiteit 1 (Bladsy 41)
Aktiwiteit 1 (Bladsy 42)
Aktiwiteit 2 (Bladsy 43)
Aktiwiteit 1 (Bladsy 46)

Grade 9: Natural Sciences
Page 38- 47

First read the four units. Make a list and give the meaning of all the new words in all 4 units. Then complete:

Activity 1 (Page 41)
Activity 1 (Page 42)
Activity 2 (Page 43)
Activity 1 (Page 46)

Posted in Grade 9.