AFR EAT GR12 WEEK1: DINS-WOENSDAG

AFR EAT GR12 WEEK1: DINS-WOENSDAG

PowerPoint van tien Haikoes gaan beskikbaar aan alle klasse gestel word op hul onderskeie klasgroepe- 12e1-4 asook Nasienriglyn van die vrae. Die leerders wat nog nie die vrae gedoen en gemerk het nie, moet dit asb afhandel en merk. Nasienriglyn Sal Woens beskikbaar op klasgroepe wees. Don-Vrydag : FIELA SE KIND: Begin lees bedryf 2 - toneel 1en beantwoord dan die vrae. Nasienriglyn Sal Saterdag op klasgroepe beskikbaar wees. Week2: Maandag-Dins dag LEES FIELA SE KIND toneel 2 en beantwoord die vrae. Nasienriglyn Sal Dinsdagmiddag beskikbaar wees. WEEK2:WOENSDAG-DONDERDAG TAAL - VIA AFRIKA HANDBOEK BL. 156Taalstrukture en - konvensies. Skryf tabel oor in jul boeke. Doen Dan Aktiwiteit 8.3Taalhersiening DELE A&B (WOORD EN - SINSTRUKTURE NASIENRIGLYN Sal Donderdagmiddag op klasgroepe verskyn. Vrydag : Lees FIELA SE KIND toneel3 beantwoord Dan vrae. Nasienriglyn Sal Maandag beskikbaar wees op klasgroepe.

Posted in Grade 12.