AFR HUISTAAL GR 8. KW 2

AFR HUISTAAL GR 8.
KW 2
VIA AFRIKA TAALHANDBOEK.

*Hoofstuk 6.
Letterkunde Akt. 6.4. Doen gedig.
Akt. 6.7 bl. 109. Doen in Taalwerkboek.

*Hoofstuk 7.
Voltooi Akt. 7.2-drama
Akt. 7.3-Gedig: Die Bokser en vrae.
Akt. 7.4-Visuele Teks.
Akt. 7.6-Doen bl. 127.
*LETTERKUNDE:
Lees MEERKATMANNETJIE tot einde.
Voltooi antwoorde in Letterkunde Werkboek.

Posted in Grade 8.