BUSINESS STUDIES GR11

BUSINESS STUDIES GR11
6/4/2020 – 10/4/2020

Marketing function (Marketing, Product policy, Distribution policy)

  • Summarize pg 174 – 187
  • Act 3 pg 183
  • Act 4 pg 185
  • Act 5 pg 187
  • Remember to use the exam guidelines to see what should be in the summary.

*Som bl 174 – 187 op.
*Doen die aktiwiteite soos by eng gelys.

  • Onthou om die eksamenriglyne te gebruik om te sien wat in die opsomming moet wees.
Posted in Grade 11.