Economics

Time to start with Module 2 Micro economics which will be part of Paper 2. Tyd om met Module 2 Mikro ekonomie te begin. Dit is deel van vraestel 2. Ek post vir julle die notas oor eenheid 5 Verhouding tussen markte. Begin met konsepte, relatiewe pryse en die vraagverhouding tussen Substituut goedere en die vraagverhouding tussen komplimentere goedere. Kyk hoe substitute en komplimentere goedere die vraag na iets anders beinvloed. I will post the notes. Please start with concepts, relative prices and then the demand relationship between products due to substitutes and then due to compliments. Use graphs.

Posted in Grade 12.