Grade 8 Natural Sciences/Graad 8: Natuurwetenskap

Grade 8 Natural Sciences:
Learners can summarize all the new words/ terms of Topic 3: Micro-organisms (page 48- 57).

Write down all the new words/ terms of Topic 1: Atoms (Page 64- 73).
Know and start studying the first 20 elements of the periodic table (name and symbol).

Graad 8: Natuurwetenskap
Leerders kan al die nuwe woorde /terme opsom van Onderwerp 3: Mikro- organismes: (Bladsy 48- 57).

Skryf alle nuwe woorde/terme neer van Onderwerp 1: Atome (Bladsy 64- 73).
Ken en begin leer die eerste 20 elemente van die periodieke tabel (naam en simbool).

Posted in Grade 8.