BUSINESS STUDIES GR11

BUSINESS STUDIES GR11
13/4/2020 – 17/4/2020

Marketing function (Promotion policy, Pricing policy)

  • Summarize pg 187 – 196
  • Act 6 pg 192
  • Act 7 pg 196
  • Remember to use the exam guidelines to see what should be in the summary.

*Som bl 187 – 196 op.
*Doen die aktiwiteite soos by eng gelys.

  • Onthou om die eksamenriglyne te gebruik om te sien wat in die opsomming moet wees.
Posted in Grade 11.