BUSINESS STUDIES GR11

BUSINESS STUDIES GR11
20/4/2020 – 24/4/2020

Marketing function (Informal sector, electronic marketing & Foreign marketing)

  • Summarize pg 197 – 204
  • Act 9 pg 200
  • https://m.youtube.com/playlist?list=PLpEujd_oz5bO-xutOMA35hdv_M69bOtnp
  • Remember to use the exam guidelines to see what should be in the summary.

*Som bl 197 – 204 op.
*Doen die aktiwiteite soos by eng gelys.

  • Kyk die youtube video’s (Boonste link)
  • Onthou om die eksamenriglyne te gebruik om te sien wat in die opsomming moet wees.
Posted in Grade 11.