BUSINESS STUDIES GR11

BUSINESS STUDIES GR11
11/5/2020 – 15/5/2020

Professionalism & Ethics

  • Summarize pg 128 – 133
  • Complete the following class activity.
  • Remember to use the exam guidelines to see what should be in the summary.

*Som bl 128 – 133 op.
*Voltooi die volgende klasaktiwiteit

  • Onthou om die eksamenriglyne te gebruik om te sien wat in die opsomming moet wees.

Stay safe💚

Posted in Grade 11.