BUSINESS STUDIES GR12

👆🏻BUSINESS STUDIES GR12
18/05 – 22/05

Memorandum for the activities of last week.
Complete the team performance activity.

Memorandum vir die aktiwiteite van laas week.
Voltooi die spanprestasie aktiwiteit.

Posted in Grade 12.