AFR HUISTAAL

AFR HUISTAAL.
GRAAD 10
BL en ADK
📕📔📚
KW 3 / DEEL 1.

TAALWERK.
VIA AFRIKA-HANDBOEK.
***Doen asb AL jou werk in jou skryfboek.
🌻HFST 1O. GIGGEL.
AKT. 1. BL. 123.LEES EN DOEN 1-10.
AKT. 2. DOEN 1-5.
AKT. 3. DOEN 1-5.
AKT. 4. Sal in klas doen.
AKT. 6. GEDIG. BL. 128, 129, 130, nr. 1-10.
AKT. 9. BL. 132. nr. 1-5 d.
🌻HFST. 11. BOELIES.
AKT. 1. BL. 134.lees en doen nr 1-3.
AKT. 2. BL. 137-138 KOLOM A EN B
BL. 143. DOEN 7-20.

DRIEHOEKIGE SIRKEL:📚📔📕
KLAAR GELEES WEES TOT BY HFST 12, ASB.

Gr 11 Life Sciences:

Gr 11 Life Sciences:
Our next chapter is excretion
Draw and label the kidney, nefron and malphigian body. Supply with labels and write down all the functions of the different parts

Gr 11 Lewenswetenskap:
Ons volgende hoofstuk is uitskeiding
Teken die nier, nefron en malpigi liggaampie. Voorsien van byskrifte en skryf al die funksies van die verskillende dele neer

Grade 12: Life Sciences

Grade 12: Life Sciences

Grade 12 you can start summarizing the brain; the eye and the ear. We will explain this topic in detail when you return next week.
Also complete the activities in the booklet that you already received.

Our test; when we return, will be on Evolution(both topics); Reproduction in vertebrates and Human Reproduction. So you can start studying also.

Graad 12: Lewenswetenskap

Graad 12 julle kan die Brein; die Oog en die Oor opsom. Ons sal dit verduidelik wanneer julle terug is volgende week.
Voltooi ook die aktiwiteite in die boekie wat julle alreeds ontvang het.

Ons formele toets; wanneer skole heropen, is oor Evolusie (beide hoofstukke); Voortplanting in gewerwelde diere en Menslike Voortplanting. Begin leer asb.