Gr 11 Life Sciences:

Gr 11 Life Sciences:
Our next chapter is excretion
Draw and label the kidney, nefron and malphigian body. Supply with labels and write down all the functions of the different parts

Gr 11 Lewenswetenskap:
Ons volgende hoofstuk is uitskeiding
Teken die nier, nefron en malpigi liggaampie. Voorsien van byskrifte en skryf al die funksies van die verskillende dele neer

Posted in Grade 11.