AFR HT GRAAD 10.

AFR HT GRAAD 10.
KW 2 DEEL 4. 📙18 Mei 2020

TAAL: VIA AFRIKA-handboek.📕
Voltooi asb:
Akt 5-bl. 73
Akt 6-bl. 84
Akt 8-bl. 86
Akt 7-bl. 95-97
Akt 5-bl. 105-107
Akt 8-bl. 117-119

LETTERKUNDE: 📚
ROMAN: DRIEHOEKIGE SIRKEL. LEES hoofstuk 10.
Radiodrama: DIE TESTAMENT.
Lees bl. 36-40.
GEDIG: Die miljenêr. Bl. 151 handboek.
📖📃📜📄📑

Tourism

Grade 10 Summarize Northern Cape and North West page 141 to 145.//Graad 10 Toerisme. Som op Noord Kaap en Noordwes, bladsy 141 to 145.😷

Grade 11 Tourism Summarize Mauritius, Mozambique and Namibia, page 210 to 215//Graad 11 Som op Mauritius, Mosambiek, Namibië bladsy 210 tot 215🤔

Grade 12 Tourism Forms of payment:Summarize page 203 till 208 (with Activity 49.1)//Graad 12 Toerisme Vorme van betaling bladsy 203 tot 208.I Ingesluit Aktiwiteit 49. 1🧡