AFRIKAANS HUISTAAL. GRAAD 10. Kw. 2. Deel 2.

Die Testament. Bl. 13-30. Lees aandagtig en beantwoord vrae in werkboek.
GEDIG: VERSKUNS-
Wys my die plek. Bl. 61.
Beantwoord vrae in Lett.-werkboek.
SKRYFWERK:
Vind aangeheg: OPSTEL-OPDRAG.
Doen beplanning, rofwerk en finale skryfstuk.

AFRIKAANS HUISTAAL. GRAAD 10. Kw. 2. Deel 2.

TAALWERK: VIA AFRIKA-Handboek
Hoofstuk 8 en 9.
Doen en bestudeer die Taalkonvensies en -strukture.

LETTERKUNDE:
DRIEHOEKIGE SIRKEL. Hfst. 7 – 8.
Lees aandagtig en beantwoord vrae in werkboek.

BUSINESS STUDIES GR10

BUSINESS STUDIES GR10
13/4/2020 – 17/4/2020

Forms of ownership (Sole proprietor, Partnership)

  • Summarize pg 108 – 114.
  • Act 1 pg 109
  • Act 2 pg 111
  • Act 3 pg 114
  • Remember to use the exam guidelines to see what should be in the summary.
  • Som bl 109 – 115 op
  • Akt 1 bl 110
  • Akt 2 bl 112
  • Akt 3 bl 115
  • Onthou om die eksamenriglyne te gebruik om te sien wat in die opsomming moet wees.