MTG Second Chance Afrikaans

Hiermee skakels op Thutong wat as ondersteuningsmateriaal – AHT, AEAT en ATAT gebruik kan word deur Graad 10-12 leerders gedurende die inperking:
MTG: Graad 12 Afrikaans Huistaal Hersieningsgids: Vraestelle 1-3: http://www.thutong.doe.gov.za/ResourceDownload.aspx?id=53370

MTG Second Chance: Graad 10-12 Afrikaans Huistaal, Afrikaans Eerste Addisionele Taal en Afrikaans Tweede Addisionele Taal : Krities Taalbewustheid:
https://www.thutong.doe.gov.za/Matriekhulp/tabid/4253/Default.aspx

MTG Second Chance: Graad 10-12 Afrikaans Huistaal, Afrikaans Eerste Addisionele Taal en Afrikaans Tweede Addisionele Taal: Kreatiewe Skryf – opstelle en transaksionele tekste:
https://www.thutong.doe.gov.za/Matriekhulp/tabid/4253/Default.aspx

Die Graad 12 AHT MTG Studiegidse: Voorgeskrewe gedigte (12) en die roman (onderwêreld) sal binnekort beskikbaar gestel word.

BUSINESS STUDIES GR12 30/3 – 3/4

BUSINESS STUDIES GR12
30/3 - 3/4

Team performance assessment and conflict management.
Summarise pg 141 - 151
Use mind the gap and exam guidelines (column 4) to complete the summary.
Do act 5 pg 145, act 6 pg 147, act 8 pg 151.

Som bl 141 - 151 op.
Gebruik mind the gap en eksamenriglyne (kolom 4) om opsomming te voltooi.
Doen akt 5 bl 145, akt 6 bl 147, akt 8 bl 151.