AFR HUISTAAL – GRAAD 8

AFR HUISTAAL – GRAAD 8 📚📚.
KW.2 -DEEL 2.
VIA AFRIKA -HOOFSTUK 8: Drome.
Doen Akt. 8.3 -Leesboek. Bl. 108. Antw in Taalwerkboek.
Doen akt. 8.4-Leesboek bl. 83. Vlooidrama.
Akt. 8.5 –
Begripstoets. Bl. 139.
Akt. 8.6 – bl. 145. Doen en leer.

HOOFSTUK 9.
Hfst. 9.3 -Leesboek. Bl. 56
Akt. 9.4. Gedig in Leesboek. Bl. 85
Akt. 9.5 -Begripstoets. Bl. 155. Doen in werkboek.
Taalstrukture. Bl. 162. Bestudeer en doen .
LETTERKUNDE: MEERKATMANNETJIE. Lees tot einde. Voltooi vrae.

Gr 8 Teg/ Tech

Gr 8 Teg/ Tech Positiewe impak van tegnologie op die samelewing en omgewing. Bl 76-80. Doen Hersienings Oef bl 82: Ken jou basiese feite no 1-3 en Kontroleer jou begrip no 1.
Gr 8 Positive impact of technology on society and environment pg 76-80.
Do revision ex. Pg 82. Know your basics no 1-3.
Check your understanding no 1.

grade 8 fal

grade 8 fal:

Read and complete questions on lady with the purple eye.

Short story: learner’s must read Van Hunks and the Devil and complete the questions that follows. The short story ‘Van Hunks and the devil’ can be found in their reader.

Thank you