AFR HUISTAAL – GRAAD 8

AFR HUISTAAL – GRAAD 8 ๐Ÿ“š๐Ÿ“š.
KW.2 -DEEL 2.
VIA AFRIKA -HOOFSTUK 8: Drome.
Doen Akt. 8.3 -Leesboek. Bl. 108. Antw in Taalwerkboek.
Doen akt. 8.4-Leesboek bl. 83. Vlooidrama.
Akt. 8.5 –
Begripstoets. Bl. 139.
Akt. 8.6 – bl. 145. Doen en leer.

HOOFSTUK 9.
Hfst. 9.3 -Leesboek. Bl. 56
Akt. 9.4. Gedig in Leesboek. Bl. 85
Akt. 9.5 -Begripstoets. Bl. 155. Doen in werkboek.
Taalstrukture. Bl. 162. Bestudeer en doen .
LETTERKUNDE: MEERKATMANNETJIE. Lees tot einde. Voltooi vrae.

Posted in Grade 8.