AFRIKAANS HUISTAAL. GRAAD 10. Kw. 2. Deel 2.

Die Testament. Bl. 13-30. Lees aandagtig en beantwoord vrae in werkboek.
GEDIG: VERSKUNS-
Wys my die plek. Bl. 61.
Beantwoord vrae in Lett.-werkboek.
SKRYFWERK:
Vind aangeheg: OPSTEL-OPDRAG.
Doen beplanning, rofwerk en finale skryfstuk.

AFRIKAANS HUISTAAL. GRAAD 10. Kw. 2. Deel 2.

TAALWERK: VIA AFRIKA-Handboek
Hoofstuk 8 en 9.
Doen en bestudeer die Taalkonvensies en -strukture.

LETTERKUNDE:
DRIEHOEKIGE SIRKEL. Hfst. 7 – 8.
Lees aandagtig en beantwoord vrae in werkboek.

Posted in Grade 10.