Graad 8 ebw

Eenheid 15 – vorm van eienaarskap

Som die volgende op:

Alleeneienaar
Vennootskap
Geslote korporasie

Onthou asb die sleutel woorde ook t doen

Net 2 karaktereienskappe! 2 voor en nadele

Doen akt 15.1 pg. 151

Posted in Grade 8.