Grade 12: Life Sciences

Grade 12: Life Sciences

Grade 12 you can start summarizing the brain; the eye and the ear. We will explain this topic in detail when you return next week.
Also complete the activities in the booklet that you already received.

Our test; when we return, will be on Evolution(both topics); Reproduction in vertebrates and Human Reproduction. So you can start studying also.

Graad 12: Lewenswetenskap

Graad 12 julle kan die Brein; die Oog en die Oor opsom. Ons sal dit verduidelik wanneer julle terug is volgende week.
Voltooi ook die aktiwiteite in die boekie wat julle alreeds ontvang het.

Ons formele toets; wanneer skole heropen, is oor Evolusie (beide hoofstukke); Voortplanting in gewerwelde diere en Menslike Voortplanting. Begin leer asb.

Physical Sciences